Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.
HygieneFirst се зарежда, моля изчакайте.
Industrial Drainage _ HygieneFirst

ACO Qmax

Системата ACO Qmax е разработена, за да задоволи всестранно изискванията за слотова отводнителна система с висок капацитет на съхранение, подходяща за приложение в малки и големи водосборни зони за всички класове на натоварване. Системата е специално разработена като интегрирана част от съвременните системи за устойчиво управление на повърхностни води. ACO Qmax гарантира съхранение и контрол на водния поток и ефективна защита при проливни дъждове.

ACO Qmax