Jazyk JavaScript je ve vašem prohlížeči vypnutý. Některé funkce nebudo fungovat správně.
HYGIENEFIRST LADDAR, VÄNNLIGEN VÄNTA
Industriavvattning _ HygieneFirst

HygieneFirst HygieneFirst

Avvattningssystemet är särskilt viktigt för att motverka listeria som kan vara en källa till förorening av livsmedel. Felaktiga produktval gällande avvattning kan leda till kostsamma rengöringsprocesser och underhåll vilket i värsta fall kan leda till förorening av livsmedel.

HygieneFirst står för ACOs engagemang för ultimata hygienisk prestanda. ACO tillämpa hygieniska konstruktionsprinciper på avvattningssytemets design.

ACO hygienic design sprites

Produkter
ACO Rostfria avvattningssystem

Besök www.aco-nordic.se för detaljerad information om avvattningssystem för livsmedelsindustrin och kommersiella kök.